Wie zijn wij

“Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kame­raad­schap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden.” – Bahá’u’lláh

Bahá’ís zetten zich over ter wereld in voor de vooruitgang van de wereld, beginnend bij de lokale gemeenschap. Onze visie op de toekomst en welzijn van de samenleven is geïnspireerd door de geestelijke boodschappers, waaronder Buddha, Krishna, Christus, Mohammed, en de meest de recente, de Báb en Bahá’u’lláh. Aan de grondslag van deze overleveringen liggen de principes eenheid van de mensheid, eenheid van religie, gelijkheid van man en vrouw, onafhankelijk onderzoek naar de waarheid en eenheid van wetenschap en religie. Meer over het Bahá’í geloof kunt u vinden op: www.bahai.nl en www.bahai.org.

Bahá'í Tuinen in Haifa
Bahá’í Tuinen in Haifa

Bahá’ís en hun vrienden vormen een hechte wereldgemeenschap die zich over de hele aarde verspreid. Ook is er een plaatselijke Geestelijke Raad van Den Haag die werd opgericht in april 1952. Onder de leden van die instelling was Elisabeth (Lottie) Tobias, die later zou dienen in de regionale Geestelijke Raad van de Benelux-landen en de eerste nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís van Nederland. Zij diende in die instelling van 1962 tot 1986 en werd continu herkozen als secretaris. In 1955 werd het nationale Bahá’í-centrum in Den Haag gekocht.

conventie
Eerste Bahá’í Conventie op het Nationaal Centrum aan de Riouwstraat

De Bahái gemeenschap van Den Haag is uitgegroed tot zo’n 80 leden die zich allen bezighouden met velerlei activiteiten ter bevordering van de gemeenschap waar iedereen welkom is.

jeugdgroep2-2
Jongeren Bijeenkomst op het Nationaal Centrum