Home

De bahá’ís en hun vrienden van Den Haag zijn actief bezig met het opbouwen van een levendige gemeenschap die de diversiteit van de mensheid weerspiegelt. In de verschillende wijken van Den Haag streven zij naar materiële en spirituele groei. Iedereen kan hieraan bijdragen, ongeacht ras, geslacht, klasse of religie. Hun inspanningen zijn geïnspireerd door Bahá’u’lláh, wiens leringen zijn toegewijd aan het bevorderen van de eenheid van de mensheid. De activiteiten van de bahá’ís en hun vrienden omvatten een breed scala aan bijeenkomsten voor gebed en meditatie, kinderklassen, jeugdgroepen, en leerkringen.

Bahá’ís over de hele wereld geloven in het volgende, als leidende principes:

  • Eenheid van de mensheidGelijkheid van mannen en vrouwen
  • Afschaffing van alle vooroordelen
  • Harmonie van wetenschap en religie
  • Wereldvrede & eenheid
  • Universeel onderwijs
  • Het gezin en zijn eenheid
  • Eenheid in verscheidenheid
  • Gemeenschap met alle culturen en geloven

Kinderklassen

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving. Een fundamentele rol van het gezin is kinderen grootbrengen die verantwoordelijkheid nemen voor zowel hun eigen geestelijke groei als voor hun deelname aan de vooruitgang van de wereld.
Lees meer

Jeugdgroepen


Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld.
Lees meer

Meditatieve bijeenkomsten


In een gemeenschap waar gesprekken over de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan ​​wortel schieten, ontstaan van nature bijeenkomsten voor gebed en meditatie. Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen van gebeden en passages uit de bahá’í heilige teksten in een informele en liefdevolle sfeer.
Lees meer

Een leven lang leren

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften.
Lees meer